RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.16

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.173 - June 12, 2020 (51.5 KB)
  2. 0.0.16 - February 20, 2016 (35.5 KB) 已废弃
显示所有 (429 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

326dae65025b72fa224767cd4ee79d93d71b1ab015131abfa976aa279202d623

下载总次数 170,707

这个版本 737

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.0

需要的 RubyGems 版本: = 2.5.2

相关链接: