RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.160

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.158 - September 29, 2019 (50.0 KB)
  2. 0.2.157 - September 25, 2019 (50.0 KB)
  3. 0.0.160 - May 14, 2017 (38.5 KB) 已废弃
显示所有 (414 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

2a8851337e3c37bebd449abdd1e93bc204c3686f9d7fe02d380e63d3acafa582

下载总次数 168,008

这个版本 405

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.12

相关链接: