RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.132

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.173 - June 12, 2020 (51.5 KB)
  2. 0.0.132 - April 01, 2017 (38.0 KB) 已废弃
显示所有 (429 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

46c8830195166ea19743b3adb77d2c8dcd7ffa31a01a0fade9b73a29f2afd036

下载总次数 170,709

这个版本 468

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.11

相关链接: