RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.115

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.181 - December 13, 2020 (54.5 KB)
  2. 0.0.115 - February 06, 2017 (37.0 KB) 已废弃
显示所有 (437 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

9cd8f97125b0247db921e5be6ea1cab1b9bd57f0b82eee4f60e365e3d790a085

下载总次数 171,941

这个版本 507

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.0

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.9

相关链接: