RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.106

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.191 - September 05, 2021 (58.0 KB)
  2. 0.0.106 - December 27, 2016 (37.0 KB) 已废弃
显示所有 (447 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

151db0f4c1d66be24b1346acaeaa99ee196d45d1a54b1e6398e29069ffd56ea3

下载总次数 173,725

这个版本 511

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.0

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.8

相关链接: