RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.104

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.191 - September 05, 2021 (58.0 KB)
  2. 0.0.104 - December 24, 2016 (37.0 KB) 已废弃
显示所有 (447 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

34575671eb1ccf28a5d790c0f0382089709505247ac7fc85dfca7e0b7b20e514

下载总次数 173,718

这个版本 508

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.3

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.8

相关链接: