RubyGems Navigation menu

dictionaries 0.0.100

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.173 - June 12, 2020 (51.5 KB)
  2. 0.0.100 - December 20, 2016 (37.0 KB) 已废弃
显示所有 (429 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

5a1ae5832d98e71bbc2341c8fd13f7aac6dc8ef7a8fbc588a8cd6ccabe1fb393

下载总次数 170,705

这个版本 488

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.3

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.8

相关链接: