RubyGems Navigation menu

devise_security_extension 0.8.2

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.10.0 - March 10, 2016 (25.0 KB)
  2. 0.9.2 - April 02, 2015 (22.0 KB)
  3. 0.9.1 - April 02, 2015 (22.0 KB)
  4. 0.8.4 - April 01, 2015 (21.5 KB)
  5. 0.8.3 - March 28, 2015 (21.5 KB)
  6. 0.8.2 - March 28, 2015 (21.5 KB) 已废弃
显示所有 (30 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Marco Scholl, Alexander Dreher

SHA 256 checksum:

f1bf4ab874b87de41452254a14a502e170b46a775ffa60cb7217676dbf21b425

下载总次数 2,184,769

这个版本 11

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: