RubyGems Navigation menu

cliner 1.0.22

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.0.28 - October 10, 2019 (8.0 KB)
  2. 1.0.22 - November 23, 2017 (7.0 KB) 已废弃
显示所有 (28 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

2810c0dca0a2736f1acfa04faeb2c4936d3bf5466f611a5b6ece6b022fd31993

下载总次数 27,616

这个版本 307

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.2

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.2

相关链接: