RubyGems Navigation menu

cliner 1.0.21

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.0.30 - June 08, 2021 (8.0 KB)
  2. 1.0.29 - May 28, 2021 (8.0 KB)
  3. 1.0.28 - October 10, 2019 (8.0 KB)
  4. 1.0.21 - September 15, 2017 (7.0 KB) 已废弃
显示所有 (30 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

5231ac2f24d782c9486460d040a7d2afd5e65f1db46180673c1342eeb014a2ff

下载总次数 28,318

这个版本 536

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.2

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.13

相关链接: