RubyGems Navigation menu

bundler 1.1.rc.4

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 2.2.0.rc.1 - July 02, 2020 (394.0 KB)
  2. 2.1.4 - January 05, 2020 (387.5 KB)
  3. 2.1.3 - January 02, 2020 (387.5 KB)
  4. 2.1.2 - December 20, 2019 (387.5 KB)
  5. 2.1.1 - December 18, 2019 (387.5 KB)
  6. 1.1.rc.4 - December 14, 2011 (195.5 KB) 已废弃
显示所有 (293 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • André Arko, Terence Lee, Carl Lerche, Yehuda Katz

SHA 256 checksum:

eaf09e2eb78a07399deb946a5cc882d1c808be61491753207d23f5d8bfc8cc11

下载总次数 489,771,018

这个版本 60

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: