RubyGems Navigation menu

bundler 0.9.12

Bundles are fun

版本列表:

  1. 2.2.0.rc.1 - July 02, 2020 (394.0 KB)
  2. 2.1.4 - January 05, 2020 (387.5 KB)
  3. 2.1.3 - January 02, 2020 (387.5 KB)
  4. 2.1.2 - December 20, 2019 (387.5 KB)
  5. 2.1.1 - December 18, 2019 (387.5 KB)
  6. 0.9.12 - March 18, 2010 (47.0 KB)
显示所有 (293 个版本)

所有者:

作者:

  • Carl Lerche, Yehuda Katz, André Arko

SHA 256 checksum:

7d0111d78a452ddb7a72a44396d88ecf4c33deb9270e45927ec1b765271b19d6

下载总次数 488,878,913

这个版本 9,676

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本: >= 1.3.6

相关链接: