RubyGems Navigation menu

bson_ext 1.9.1

C extensions to accelerate the Ruby BSON serialization. For more information about BSON, see http://bsonspec.org. For information about MongoDB, see http://www.mongodb.org.

版本列表:

 1. 1.12.5 - December 01, 2015 (25.0 KB)
 2. 1.12.4 - October 29, 2015 (25.0 KB)
 3. 1.12.3 - June 04, 2015 (25.0 KB)
 4. 1.12.2 - May 19, 2015 (25.0 KB)
 5. 1.12.1 - March 31, 2015 (25.0 KB)
 6. 1.9.1 - July 09, 2013 (23.5 KB)
显示所有 (72 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

 • bson ~> 1.9.1
 • 所有者:

  作者:

  • Tyler Brock, Gary Murakami, Emily Stolfo, Brandon Black, Durran Jordan

  SHA 256 checksum:

  62cd9e71ab78170cb5fb375d3300c5e1be02b05d8841b58590864566b5e39805

  下载总次数 16,326,014

  这个版本 94,993

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  Apache License Version 2.0

  需要的 Ruby 版本:

  相关链接: