RubyGems Navigation menu

beautiful_url 1.4.95

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.4.106 - January 22, 2021 (191.0 KB)
  2. 1.4.95 - October 15, 2020 (188.5 KB) 已废弃
显示所有 (1400 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

3b0a804bcb24d787e017cc4d36ba909e8abc86b080469bb00c0f9aefbe8994f9

下载总次数 268,441

这个版本 132

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.7.2

需要的 RubyGems 版本: >= 3.1.4

相关链接: