RubyGems Navigation menu

beautiful_url 1.4.93

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.4.109 - February 22, 2021 (191.5 KB)
  2. 1.4.93 - September 29, 2020 (188.5 KB) 已废弃
显示所有 (1403 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

489293ff60e300e2a04bacbc7a974975c45ab5d8ee0f1a37269efa3aa4eec439

下载总次数 268,810

这个版本 82

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.7.1

需要的 RubyGems 版本: >= 3.1.4

相关链接: