RubyGems Navigation menu

beautiful_url 1.4.63

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.4.95 - October 15, 2020 (188.5 KB)
  2. 1.4.63 - July 14, 2020 (186.0 KB) 已废弃
显示所有 (1389 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

d3228e52fd52d2f353d88f09656ad751ec55095f08e586fdb1497fc91b6fb313

下载总次数 267,220

这个版本 135

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.7.1

需要的 RubyGems 版本: >= 3.1.2

相关链接: