RubyGems Navigation menu

beautiful_url 1.4.35

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.4.58 - July 04, 2020 (185.5 KB)
  2. 1.4.57 - July 03, 2020 (185.5 KB)
  3. 1.4.35 - March 16, 2020 (183.0 KB) 已废弃
显示所有 (1352 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

1e4b84e5ed1cd5790899c969f11a10cdd3ba973055345f2d70f46e8704f5cd72

下载总次数 263,421

这个版本 127

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.7.0

需要的 RubyGems 版本: >= 3.1.2

相关链接: