RubyGems Navigation menu

beautiful_url 1.4.34

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.5.3 - June 17, 2021 (196.0 KB)
  2. 1.4.34 - March 15, 2020 (182.5 KB) 已废弃
显示所有 (1407 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

0a3692c1089783c3fa5e70dd92db1147e752bc307d4f31dab9ab90baf679f762

下载总次数 269,399

这个版本 144

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.7.0

需要的 RubyGems 版本: >= 3.1.2

相关链接: