RubyGems Navigation menu

aws-sdk-iot1clickprojects 1.5.0

Official AWS Ruby gem for AWS IoT 1-Click Projects Service (AWS IoT 1-Click Projects). This gem is part of the AWS SDK for Ruby.

版本列表:

 1. 1.21.0 - May 28, 2020 (18.5 KB)
 2. 1.20.0 - May 07, 2020 (18.5 KB)
 3. 1.19.0 - March 09, 2020 (18.5 KB)
 4. 1.18.0 - October 23, 2019 (17.5 KB)
 5. 1.17.0 - July 25, 2019 (17.5 KB)
 6. 1.5.0 - October 24, 2018 (14.0 KB)
顯示所有版本(共 22)

Runtime 相依性套件 (2):

 • aws-sdk-core >= 3.26.0, ~> 3
 • aws-sigv4 ~> 1.0
 • 擁有者:

  作者:

  • Amazon Web Services

  SHA 256 checksum:

  cc9b445e1b0181bcf86773768058e827c868aa7235635317510e310e1df3d7db

  總下載次數 22,605,502

  這個版本 880,530

  Gemfile:
  = 複製 已複製

  安裝:
  =

  License:

  Apache-2.0

  Ruby 版本需求: >= 0

  相關連結: