RubyGems Navigation menu

aws-sdk-cloudformation 1.0.0.rc6

Official AWS Ruby gem for AWS CloudFormation. This gem is part of the AWS SDK for Ruby.

版本列表:

 1. 1.55.0 - July 30, 2021 (143.0 KB)
 2. 1.54.0 - July 28, 2021 (143.0 KB)
 3. 1.53.0 - June 21, 2021 (142.5 KB)
 4. 1.52.0 - April 28, 2021 (127.5 KB)
 5. 1.51.0 - April 21, 2021 (127.0 KB)
 6. 1.0.0.rc6 - May 23, 2017 (51.0 KB)
显示所有 (71 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

 • aws-sdk-core ~> 3.0.0.rc12
 • aws-sigv4 ~> 1.0
 • 所有者:

  作者:

  • Amazon Web Services

  SHA 256 checksum:

  a63623ef908987df17993d06e9d3e06afc347dcc796ccba161176d0d7785cd3e

  下载总次数 60,611,064

  这个版本 7,965

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  Apache-2.0

  需要的 Ruby 版本: >= 0

  需要的 RubyGems 版本: > 1.3.1

  相关链接: