RubyGems Navigation menu

aws-sdk-apigatewayv2 1.15.0